Om oss

Lekeslottet barnehage Risør AS er en privateid barnehage med to grupper. Forskerne som er under tre, og Naturgruppa som er over tre. Overgangen fra Forskerne til Naturgruppa skjer på Loftet. Loftet samarbeider med både Forskerne og Fredrikshus og er en del av Naturgruppa. Vi har beliggenhet i to gamle, flotte hus på Randvikhalvøya. Omgitt av fredet skog, fjord, hav, åkre og strender kunne beliggenheten vanskelig vært mer egnet for barnehage. Vi har vår egen båt. Vi har og en turplass i skogen. På Hytta kan vi gå inn og gjøre prosjekter eller få litt lunk i oss om dagen er kald.
Barna i Lekeslottet skal ha en hverdag preget av faglig dyktige voksne som engasjerer seg. De skal få en nær tilknytning til skog og sjø. Glede, medvirkning, respekt og vennskap skal være en viktig og tydelig del av pedagogikken. Kvaliteten på relasjonen mellom barn og voksen blir sterkt vektlagt.
Personalgruppen har, gjennom en lang prosess, sammen utarbeidet 12 kjernepunkter som er essensen av teorier, verdier og visjonen vår.

Vi vil ha nysgjerrige, glade barn som er villig til å gi av seg selv, og som tør å utfordre seg selv slik at ny læring skapes, kognitivt og motorisk, sosialt og emosjonelt.

"Små forskere, store oppdagelser"