Ressursplakat Anette

Ressursplakat våren 2015 Anette

- Fyller rommet med positiv luft, så vi alle puster lettere og kjenner på gleden
- Kunnskapsrik
- En god leder
- Tar vare på sine kolleger
- Løsningsorientert
- God
- Positiv
- Faglig oppdatert til enhver tid
- Varm og trygg
- Ikke redd for å by på seg selv
- Utfordrer oss på en fin og kunnskapsrik måte
- En supergod veileder
- Ser og bryr seg om hver og en av oss
- Tror du har oss ansatte og barn i tankene fra du står opp til du legger deg.. (veldig tidlig, tror det er 2000 eller noe :D )
- En raus person
- Kan snakke med om alt
- Arbeidssom
- Lang erfaring
- god på å gi tilbakemeldinger
- Veldig faglig sterk og bevisst.
- Et brennende engasjement for jobben, og for barns vilkår i barnehagen og i samfunnet
- Blir sett og tatt på alvor som ansatt
- Blir gitt utfordringer, og støttet underveis
- Står stor respekt av det flotte stedet du har gjort Lekeslottet til
- Inkluderende
- Utfordrende
- Rettferdig
- Like god til å dytte som å dra
- Et forbilde
- God til å lytte, og tar seg god tid til den det gjelder
- Stort engasjement som smitter
- Forståelsesfull
- Glad i barn og voksne i Lekeslottet
- Har lyst til å høre de andres perspektiver
- vil at alle skal tas på alvor
- Jobber mye med psykososialt arbeidsmiljø
- viser stor respekt for sine medmennesker
- er god til å gjøre andre bedre
- Utnytter og respekterer at vi er ulike

Ressursplakat høsten 2011, Anette

- Tydelig og god leder

- Ser verdien av ulikheter, og respekterer ulikheter

- Vi opplever at alt har en mening og henger sammen

- En god lytter

- Ikke redd for å ta opp vanskelige tema

- God til å inkludere de ansatte

- Veldig rettferdig

- Snill

- Ser hele mennesket

- Er «SJEFEN»

- Alltid nye ideer

- Spennende

- En helt fantastisk sjef

- Tenker på de ansatte

- Et knakende godt hode

- Målbevisst

- God til å bruke oss til det vi er gode på

- Tar medarbeiderne på alvor

- Kunnskapsrik og fin å spørre

- Lynvingens kusine? (Rask)

- En god veileder

- Tar vare på alle og vil vårt beste til enhver tid

- Lett å snakke med, føler oss sett

- En inspirerende leder

- Positiv og full av energi og pågangsmot

- Engasjert

- Kreativ

- Hiver seg selv og oss ut i det meste av utfordringer, og styrer skuta trygt

- Har god oversikt

- Faglig dyktig

- Tenker sammenhenger og røde tråder

- Lærervillig og utfordrer seg selv

- Glad i mennesker - store og små