Ressursplakater Benedicte

Ressursplakat våren 2015

- En god veileder
- Til å stole på
- Faglig dyktig
- Tar ansvar
- En god leder
- Rolig
- Reflektert
- Løsningsorientert, og god til å se løsninger
- Gir barn og voksne en følelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor
- Et forbilde
- En deilig personlighet
- Ønsker å forstå oss
- Modig
- God på foreldrekontakt
- Empatisk
- Reflektert
- God på kommunikasjon, gir klare beskjeder
- god til å hjelpe barn i konfliktløsing
- Stiller gode spørsmål
- En smittende latter
- God humor
- Godt humør
- Lett å samarbeide med
- Aktiv
- god til å tune seg inn på hvert enkelt barn
- Anerkjennende og støttende i sin kommunikasjon
- Setter spørsmålstegn ved praksisen i barnehagen, og setter spørsmålstegn ved "sannheter"
- Ekte
- Inkluderende