Ellen Karin Tjentland

Ellen Karin er assistent på Naturgruppa, hovedtilholdssted Fredriks hus.

Jeg ønsker å bidra til at barna som går i Lekeslottet blir best mulig rustet framover i livet. Det gjør vi gjennom å gi dem røtter og vinger. Jeg vil bidra til at barna utvikler selvstendighet gjennom å høre på barns meninger, gi de reell medvirkning og å lære dem praktiske ferdigheter. Det er viktig for meg å ta barna på alvor, og at de skal oppleve mestringsfølelse.

Jeg er og opptatt av god dialog med foreldrene i hente og bringesituasjonen.

I tillegg trives jeg godt i Lekeslottet fordi jeg nyter å være ute i all slags vær, til alle årstider. Å være sammen med barna ute gir rom og tid for de gode samtalene.