Ressursplakat Monica

Ressursplakat våren 2015 Monica

- God oversikt, ser helhet og finner gode løsninger
- Anettes høyre hånd i forhold til det praktiske
- Høy stressterskel
- god til å organisere
- Mange kvaliteter - som poteten og kan brukes tiil alt.
- Ser hvert enkelt barn
- Minner oss på ting på en hyggelig måte
- Menneskekjenner
- God på LØFT
- Pliktoppfyllende
- god humor
- Ler av seg selv
- god med fokusbarn
- god tålmodighet
- Tydelig
- Tilstede
- Lett å snakke med
- god på foreldrekontakt
- god på å lese barnas behov og følge opp det de trenger
- Faglig sterk
- Svært ansvarsbevisst i jobben
- gjør en veldig god jobb som Praktisk ansvarlig
- Bruker humor bevisst
- Veldig god på å få andre til å smile
- fokusert på og god på det du gjør
- Omsorgsfull og behjelpelig
- Ærlig på en fin måte
- Er en engel
- Spør om hun lurer på noe
- god til å snu når planer blir endret
- Tilpasningsdyktig
- Stiller høye krav til seg selv og sine medarbeidere
- Vil at barnehagen skal ha god kvalitet
- Høy yrkesstolthet
- Tydelig og konkret
- God til å se ting på forhånd
- Superrask tenker
- Nøye og ordentlig
- God å være sammen med

Ressursplakat høsten 2011, Monica

- God på kompetansedeling

- Ser helheten, god på å organisere

- God på å se hvert enkelt barn

- Tydelig og konkret i beskjeder og tilbakemeldinger

- Effektiv og strukturert

- Inspirerende

- Lett å snakke med

- Løsningsorientert

- God læremester

- Ser hva som rører seg i barnegruppa

- Lett å spør om ting

- Fyller ut Anette veldig bra i PA stillingen

- Gir seg for det bedre argument. Til sluttJ

- Har høy yrkesstolthet

- Høy stressterskel

- Ser helheten

- God på foreldrekontakt

- Respekterer ulikheter

- Ser hva som fungerer og hva som bør endres

- God humor!

- Gir gode svar

- God oversikt

- God hukommelse

- God på å se ting på forhånd, og fordele oppgaver utover dagen slik at det ikke blir stress

- Trygghet for de andre å ha på jobb

- Gir ærlige tilbakemeldinger