Glede

Den eneste måten du kan møte den utfordringen på er å bruke dine sterke sider og talenter i møtet med nettopp den utfordringen. Slik kommer man i flyt, og kjenner den dype gleden, forklarer Dr. Martin E. P.Seligman

Glede handler om mer enn å tenke positivt. Det handler om å våge livets utfordringer.

Forfatter og kommunikasjonsveileder Ragnhild Grødal holder foredrag om hverdagens magi. Hun mener nøkkelen til å oppleve glede ligger i å legge merke til de gylne øyeblikk i hverdagen.

- Det handler om å være tilstede i livet når du lever det. Vi mennesker er så flinke til å leve foran oss selv, og også til å leve bak oss selv. Vi er ikke her og nå, og det er en kunst, sier hun.

Hvordan skal man definere glede? Det er mye som er glede - humor, kjærlighet, å føle seg betydningsfull, meningsfulle relasjoner, at det kiler i magen når vi sklir ned fjellet om vinteren, følelsen av mestring, fellesskap.. Hva vi opplever som glede vil og være litt ulikt - for noen er glede å ta den største og skumleste berg og dalbanen, for andre skaper bare det å tenke på det angst. Men opplevelsen av glede kan vi si noe universelt om. Glede er noe mer enn fravær av angst. Glede fyller kroppen din, og er ikke alltid en del av en bevisst opplevelse. Vi oppsøker situasjoner som gir oss glede igjen og igjen. Glede kan være kriblende bobler i magen, og det kan være en varm følelse som sprer seg sakte, som å ligge på ett varmt svaberg etter ett kaldt bad om sommeren.

Hvordan kan vi legge til rette for opplevelse av glede? Barna skal oppleve at vi har god tid og langsom tid. Barnehagen skal være mest mulig stressfri og gi ro og rom for barns lek. Vi voksne skal ta ansvar for å holde en god stemning i barnehagen, mellom barn, ansatte og foreldre. Vi skal bruke humor og le mye. Vi skal sette fokus på glede i hverdagen, og forstørre de gylne øyeblikk slik at de blir en bevisst del av vårt tankegods. Vi skal bruke humor, og le mye sammen.

Glede

Av Ingalis Apelthun Malmo

Eg vakna ein morgon
og kjende meg glad.
Eg tralla og song
då eg tok meg eit bad.
- Eg levde,
- eg pusta
- eg virvla omkring ...
- eg dansa av glede
for slett ingenting