Lekeslottets 12 kjernepunkter

Essensen av teorier, verdier og visjon

1. Vi skal ha respekt for enkeltindividene.

2. Vi skal være pålogget og tilstede.
3. Vi skal være løsningsfokserte. Huske at løsningen ligger i barnet selv.
4. Vi skal jobbe for grunnleggende trygghet. Vi skal gi barnet røtter og vinger.
5. Vi skal være sensitive voksne.
6. Vi skal bruke en nyttig og konstruktiv kommunikasjonsmåte.
7. Vi kal vise glede, og bevisst bruke positiv fosterkning.
8. Vi skal vise rauset.
9. Vi skal vektlegge vennskap og gode relasjoner.
10. Vi skal vise hverandre tydelig at vi vil hverandre vel.
11. Vi skal ha et helhetlig læringssyn, med spesiell vekt på læringspotensialet i lek og relasjoner.
12. Vi skal være lyttende og undrende.