Respekt

Det norske verbet «respektere», kan bety: «å se om igjen, se påny».(Wikipedia)

Rammeplanen sier om medvirkning:"; En fallgruve er at man tolker § 3 i individualistisk retning, i den betydning at barns selvbestemmelse blir det dominerende og at forholdet til andre, både barn og voksne, forsvinner i bakgrunnen "

Vi møter bedriften, foreldre, barn og hverandre med respekt. Vi bruker spørsmål om vi lurer på noe - ikke antagelser. For å få en barnehage til å fungere, med så mange ulike personligheter, er det viktig å ha en grunnleggende respekt for hver enkelt i bunnen, og være seg bevisst sin egen adferd om noe frustrerer oss. Vi snakker ikke hverandre ned, hverken barn, foreldre eller ansatte. Vi tar hvert barn på alvor, og søker å se og forstå hver enkelt. Det er ikke akseptert å snakke i merkelapper eller unngå å ta personlig ansvar.